Audyt IT

Dzięki audytowi IT w przedsiębiorstwie zdobywa się wiedzę na temat posiadanego sprzętu komputerowego,  systemów operacyjnych, aplikacji oraz licencji. Zwykle wiedza ta nie jest gromadzona na bieżąco jak i dzięki dostępowi pracowników do internetu na komputerach firmowych bez wiedzy osoby odpowiedzialnej za sprzęt jest instalowane oprogramowanie bez niezbędnej licencji. Skutkować może to karą finansową w momencie kontroli przez organy ścigania.

 

 

Audyt sprzętu jest niezbędny dla administratorów systemów komputerowych w celu prawidłowej administracji zasobami, opracowania polityki zakupowej oraz oceny potrzeby modernizacji sprzętu komputerowego. Ponadto uzyskane informacje mogą zostać wykorzystane przez działy finansowe i administracyjne do weryfikacji posiadanych informacji inwentaryzacyjnych. Ten rodzaj audytu jest odpowiednikiem tradycyjnego „spisu z natury” ale daje szerszy podgląd na rzeczywisty stan sprzętu komputerowego w przedsiębiorstwie.

Audyt oprogramowania i licencji pokazuje jakie oprogramowanie jest wykorzystywane w przedsiębiorstwie na poszczególnych stacjach roboczych i ich licencjach. Zadaniem tego audytu jest szczególnie wyeliminowanie oprogramowania na które nie ma wymaganej licencji oraz kiedy licencje wygasają.

 


ZOBACZ TAKŻE